32.ročník - 05.- 07.10.2018 - termín

Názov súťaže :  32. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže

                         „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „ 
                               9. a 10.kolo 22.ročníka seriálu " Stredoeurópsky pohár "
          4.kolo 32.ročníka celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže " Rodičia, jazdite opatrne ! "                        
                                  4.kolo 11.ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Usporiadateľ - Automotoklub Spišská Belá
- termín - 05.- 07.10.2018 - Spišská Belá

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy