6.ročník - 08.12.2018 - termín

Názov súťaže :  6. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže
                         „ Tatranský zimný pohár „

5.kolo 32.ročníka celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže " Rodičia, jazdite opatrne ! "                        
                                  5.kolo 11.ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Usporiadateľ - Automotoklub Spišská Belá v spolupráci s OAS klubom Poprad
- termín - 08.12.2018 - Poprad

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy