SEP 2018 - aktuálne info

Názov seriálu :         22. ročník seriálu medzinárodných automobilových orientačných súťaží
                                                  „ Stredoeurópsky pohár „
  ( SEP )
                                     22 year of serie " The Central European Cup " ( CEC )

 

 

Termíny súťaží - Dates of races         

Pravidlá 2016 - Rules 2016

Reglement SK     Reglement EN

Nominačná listina 2016 - Nomination list 2016