Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 17.03.2019

                logo becep Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 12. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 17.03.2019

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky prvkov     

Vyhodnotené jazdné výkazy

Kategória RJO :

 Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Kategória F - :

 Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Nasledujúce 3.kolo sa uskutoční 11.05.2019 v Štrbe - Rallye Majáles Štrba