Oficiálne výsledky - Novoročná bezpečná jazda - 22.01.2012

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 1. kolo 5. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 22.01.2012

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti  - Priebežná nominačná listina BBJ2012

Trať :

Itinerár+mapy - Vzorový prejazd - Vvhodnotené jazdné výkazy