35.ročník - 07.- 09.10.2022 - termín

Názov súťaže :  35. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže

                         „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „ 
                               9. a 10.kolo 24.ročníka seriálu " Stredoeurópsky pohár "
          6.kolo 34.ročníka celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže " Rodičia, jazdite opatrne ! "                        
                                  4.kolo 14.ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Usporiadateľ - Automotoklub Spišská Belá
- termín - 07.- 09.10.2022 - Spišská Belá

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy