36.ročník - 06.- 08.10.2023 - termín

Názov súťaže :  36. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže

                         „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „ 
                               9. a 10.kolo 25.ročníka seriálu " Stredoeurópsky pohár "
          5.kolo 37.ročníka celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže " Rodičia, jazdite opatrne ! "                        
                                  4.kolo 15.ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Usporiadateľ - Automotoklub Spišská Belá
- termín - 06.- 08.10.2023 - Spišská Belá

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy