Kalendár - M SR - RJO - 2012

Názov súťaže :  Celoštátna dopravno-výchovná súťaž automobilových orientačných súťaží „ Rodičia, jazdite opatrne ! „
                         26.ročník - 3.kolá

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy

1.kolo - termín - 19.05.2012 - Štrba
           - usporiadateľ - Gallo Team Štrba

2.kolo - termín - 29.06.-01.07.2012 - Handlová 
           - usporiadateľ - AMK Baník Handlová

3.kolo - termín - 06.10.2012 - Spišská Belá 
           - usporiadateľ - AMK Spišská Belá