Výsledky - XXVII.ročník - " O putovný pohár S. Rusiňáka - 04.- 05.10.2013


Výsledky - XXVII. ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka "
Results - XXVII.annual - " The Chalenge cup of Slavomil Rusiňák "

 Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

Výsledky - 17.ročník seriálu " Stredoeurópsky pohár "
Results    - 17. annual of serie " The Central European Cup "

9.kolo(round)    -    10.kolo(round)    -    09+10.kolo(rounds)   -   Jazda zručnosti (speed trial)    

Konečné výsledky SEP 2013 ( general results CEC 2013 )       Speed trial 2013

4. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! "

Celkové výsledky   -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky súťažných prvkov

4. kolo 6. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti