Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 23.03.2014

                 Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 7. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 23.03.2014

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

Vyhodnotené jazdné výkazy Priebežná nominačná listina BBJ2014

Kategória A-E:     Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd

Kategória F - :     Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd

Priebežne výsledky po 2.kolách :  Orientačná jazda     Jazda zručnosti             

Nasledujúce kolo sa uskutoční 24.05.2014 v Štrbe.