Oficiálne výsledky - Novoročná bezpečná jazda - 18.01.2015

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 1. kolo 8. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 18.01.2015

Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti  - Vvhodnotené jazdné výkazy

Kategória A-E:

Trať : 
Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Kategória F - :

Trať : 
Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy