10.ročník - 09.12.2023 - termín

Názov súťaže :  10.ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže
                         „ Tatranský zimný pohár „

6.kolo 37.ročníka celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže " Rodičia, jazdite opatrne ! "                        
                                  5.kolo 15.ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Usporiadateľ - Automotoklub Spišská Belá v spolupráci s AOS klubom Poprad
- termín - 09.12.2023 - Poprad

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy