Oficiálne výsledky - 3.ročník - Tatranský zimný pohár - Poprad - 05.12.2015

 3. ročník - Tatranský zimný pohár - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

5. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - sezóna 2015
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

5. kolo 8. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2015
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

Oficálne konečné výsledky 8. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2015
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti