SEP 2019 - aktuálne info

Názov seriálu :         23. ročník seriálu medzinárodných automobilových orientačných súťaží
                                                  „ Stredoeurópsky pohár „
  ( SEP )
                                     23 year of series " The Central European Cup " ( CEC )

 

 

Termíny súťaží - Dates of races         

Pravidlá 2019 - Rules 2019

Reglement SK       Reglement EN   

Nominačná listina 2019 - Nomination list 2019