SEP 2022 - CEC 2022 - aktuálne info - actual news

Názov seriálu :         24. ročník seriálu medzinárodných automobilových orientačných súťaží
                                                  „ Stredoeurópsky pohár „
  ( SEP 2022 )
                                     24 year of series " The Central European Cup " ( CEC 2022 )

 

 Termíny súťaží - Dates of races         

 Pravidlá 2022 - Rules 2022

 Pravidlá novinky 2022 - Rules news 2022

 Reglement SK 2022       Reglement EN 2022   

 elektronická registrácia posádok do sezóny SEP 2022 a jednotlivých súťaží - aktuálna používateľská príručka - nová verzia !!!

 electronic registration crews for season CEC 2022 & races 2022 - actual user manual - tutorial - new version !!!

 Celkové výsledky SEP 2019 - Final results CEC 2019