Výsledky - XXX.ročník - " O putovný pohár S. Rusiňáka - 30.09.- 01.10.2016


Výsledky - XXX. ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka "
Results - XXX.annual - " The Chalenge cup of Slavomil Rusiňák "

 Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

 Etapa plná zábavy - všetky kategórie v spoločnej etape

Výsledky - 20.ročník seriálu " Stredoeurópsky pohár "
Results    - 20. year of serie " The Central European Cup "

9.kolo(round)    -    10.kolo(round)   

9.kolo(round)JZ(Speed trial)   -   10.kolo(round)JZ(speed trial)    

4. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! "

Celkové výsledky   -  Výsledky jazdy zručnosti  -  

4. kolo 9. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti