Oficiálne výsledky - Novoročná bezpečná jazda - 20.01.2019

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 1. kolo 12. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 20.01.2019

Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti  - Vyhodnotenie prvkov

Priebežná nominačná listina BBJ2019  -  Vvhodnotené jazdné výkazy

Kategória A-E:

Trať : 
Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Kategória F - :

Trať : 
Itinerár+mapa
 Vzorový prejazd etapy