Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 21.06.2020

                logo becep Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 13. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 21.06.2020

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky prvkov     

Vyhodnotené jazdné výkazy

Kategória A-E :

 Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Kategória F - :

 Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy