Oficiálne výsledky - Results - Novoročná bezpečná jazda - 26.01.2020

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 1. kolo 13. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 26.01.2020                                                                                                                                                                         

 Celkové výsledky - kategória A-E - Overall results - categorie A-E

Celkové výsledky - kategória F - Overall results - categorie F

Výsledky jazdy zručnosti - Results of speed trial 

Výsledky prvkov - Results of elements

Vvhodnotené jazdné výkazy posádok - Evaluated driving cards of crews

Kategória A-E - Categorie A-E :

Trať - Track : 
Itinerár+mapa SK - Itinerer+map SK - Vzorový prejazd etapy - Correct route of stage

Itinerár+mapa EN - Itinerer+map EN - Vzorový prejazd etapy - Correct route of stage

Kategória F - Categorie F :

Trať - Track 
Itinerár+mapa - Itinerer+map
 Vzorový prejazd etapy - Correct route of stage