Oficiálne výsledky - Novoročná bezpečná jazda - 30.01.2022

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 1. kolo 14. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 30.01.2022                                                                                                                                                                          

 Celkové výsledky - kategória A-E + kategória F

 Výsledky jazdy zručnosti - Výsledky prvkov

 Vvhodnotené jazdné výkazy posádok

 Kategória A-E - Categorie A-E :

 Trať : 
 Itinerár+mapa - Rozmiestnenie prejazdoviek AE ( vzor )

 Kategória F - Categorie F :

 Trať 
 Itinerár+mapa - Itinerer+map
 Rozmiestnenie prejazdoviek F ( vzor )