Pozvánka na ! / Invitation on ! - 1.kolo BBJ - Huncovce - 29.01.2023

bbjlogo

15. ročník - " Belianske bezpečné jazdy - 1.kolo " - 15. year - " Spisska Bela Cup - 1.round "         

                                                       

   svk                                                                        eng

Pozvánka + časový rozpis súťaže                            - Invitation + timeplan of race

ON-LINE PRIHLÁŠKA                                                - ONLINE REGISTRATION

Prihlásené posádky - potvrdenie prihlášky             - Registered crews - confirmation your registration

- Priebežná Štartovná listina - nové !                         - Current Start list - new !

- plánik jazdy zručnosti - nové !                                  - plan of speed trial - new !

Plánik - Prezentácia + cieľ súťaže                             - Presentation + finish of race 

Plánik - miesto jazdy zručnosti + štart do etapy     Plan - place of speed trial + start of stage - new !

Uzávierka prihlášok 28.01.2023                              - Deadline for registration - 28.01.2023                

 

Vykonávacie pokyny pre 15. ročník seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2023 - pracovná verzia

 Pravidlá automobilových orientačných súťaží - pre tých čo sa chcú zlepšovať - odporúčame prečítať