SEP 2024 - CEC 2024 - aktuálne info - actual news

Názov seriálu :         26. ročník seriálu medzinárodných automobilových orientačných súťaží
                                                  „ Stredoeurópsky pohár „
  ( SEP 2024 )
                                     26. year of series " The Central European Cup " ( CEC 2024 )

 

Termíny súťaží SEP 2024 - Dates of races CEC 2024         

 Pravidlá novinky 2024 - Rules news 2024

 Pravidlá CEC 2024 plná verzia - Rules CEC 2024 full version

 Reglement SK 2024       Reglement EN 2024   

 elektronická registrácia posádok do sezóny SEP - príklady z roku 2022 a tiež prihlasovanie na jednotlivé súťaže - Modul1 a Modul2 - aktuálna používateľská príručka

 electronic registration crews for season CEC  - examples from 2022 year & races too - Modul1 & Modul2 - actual user manual - tutorial

 používateľaka príručka - postup vytvorenia výsledkov . user manual for creating of results - Modul3

 Celkové výsledky SEP 2023 - Final results CEC 2023