Oficiálne výsledky - 10.ročník - Tatranský zimný pohár - Poprad - 09.12.2023

tzplogoweb2023

10. ročník - Tatranský zimný pohár - Absolútne poradie

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

6. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - sezóna 2023
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

5. kolo 15. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2023
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

Trať : Kategória A-E : Itinerár + mapa 1.etapa - Itinerár + mapa 2.etapa

                              Vzorové jazdné výkazy :  1.etapa - 2.etapa

                              Vyhodnotené jazdné výkazy :  1.etapa - 2.etapa

 Trať : Kategória F     : Itinerár + mapa 1.etapa - Itinerár + mapa 2.etapa

                              Vzorové jazdné výkazy :  1.etapa - 2.etapa

                              Vyhodnotené jazdné výkazy :  1.etapa - 2.etapa