Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 24.03.2024

                logo becep Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 16. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 24.03.2024

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky prvkov     

Vyhodnotené jazdné výkazy

Kategória AE :

   Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy - Vzorový jazdný výkaz

Kategória F - :

   Trať :   Itinerár+mapa - Rozmiestnenie prejazdových kontrol - Vzorový jazdný výkaz