Info o seriáli Master Off road


Master Of OffRoadoffroad

Master of Offroad je séria nových offroad podujatí, ktoré sú na Slovensku novinkou. Je to spojenie trialu, maratónu a prejazdov v teréne. Master of Offroad je séria 4podujatí, ktoré sa budú samostatne vyhodnocovať no zároveň sa budú zbierať body do celkového vyhodnotenia.

Víťazi celej série si rozdelia vecné ceny a peňažnú hotovosť.

Aká je trať?

Trať pozostáva z RS rýchlostnej skúšky dlhej do 1km, RS je postavená tak aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo škody na aute a hlavne je postavená tak aby sa dala odjazdiť bez použitia športových tlmičov. V cieli každej skúšky Vám bude zapísaný čas, po RS pokračuje súťažiaci Prejazdom , Prejazd časť trati okorenenej brodom, výjazdom a umelými prekážkami. Prejazd má kontrolný bod, ktorý súťažiaci musí prejsť nie na čas tak isto možnosť použitia navijáku. Ďalšou sekciou je Trial, ktorý je nenáročný ide len o zručnosť pri, ktorej sa nesmie zhodiť bránka ak áno súťažiacemu sa pripisuje 15 trestných sekúnd za dotyk 10 trestných sekúnd a pri vynechaní bránky 30 treestných sekúnd, cúvanie je dovolené

Pre koho to celé je?

Toto podujatie vzniklo za účelom splnenia si sna účastníkov stať sa pretekárom bez sponzora tisícok euri investovaných do auta. Vzhľadom na nízke náklady( štartovné 19 euro, možnosť ubytovanie v depe v stanoch , menej minutých pohonných hmôt) Sa stáva Master Of OffRoad nízko rozpočtovou zábavou pre každého.

Aké auto?

Ďalšou výhodou Master Of OffRoad je ,že pravidlá rozdeľujú autá do skupín sériové do 2000cm3  (jimny, samuraj, panda, niva...) sériové do 3000cm3 (pajero, patrol, , lc), sériové nad 3000cm3 (wrangler, grand cheroke...) a špecialy. V kategórií sériové môže účastník mať auto iba so sériovými nápravami , kasňou, tlmiče môžu byť iné(old man emu, iron man, koni atď) musí sa ale dodržať pôvodné uchytenie tlmičov. V kategórií špecial je povolené všetko. Toto rozdelenie zabezpečuje to, že vyhrať má šancu každý rovnako a nie ten kto má viac peňazí.

Podujatie Master of OffRoad je priateľský seriál podujatí kde sa stretne správna partia nadšencov a užije si to do sýta.

Kategórie:

Sériové do 2000cm3
Sériové do 3000cm3
Sériové nad 3000cm3
Špecialyoffroad2

BODOVANIE:

1miesto - 20 bodov
2miesto - 15 bodov
3miesto- 10 bodov
4miesto - 8 bodov
5miesto - 7 bodov
6miesto - 6 bodov
7miesto - 5 bodov
8miesto - 4 body
9miesto - 3 body
10miesto - 2 body
11miesto - 1 bod