Oficiálne výsledky - Zimná bezpečná jazda - 04.12.2011

                 Zimná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 5. kolo 4. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 04.12.2011


Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

Trať :

Itinerár  -  mapa1  -  mapa2

Vzorový prejazd 1.časť Vzorový prejazd 2.časť  -  Vyhodnotené jazdné výkazy